107

Kõikvõimsa Armulise Jumala nimel.
107:1 Oled sa kaalutlenud teda, kes süsteemi hülgab,
107:2 Et see on tema, kes isatu eemale tõukab,
107:3 Ja ei julgusta puuduse käes kannataja toitmist?
107:4 Nii et häda kohustuste täitjatele.
107:5 Neile, kes on hoolimatud enda kohustuse suhtes.
107:6 Neile, kes show´d teevad.
107:7 Ja keelduvad väikestest asjadest!