107

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
107:1 Oled sa kaalutlenud teda, kes keeldub tunnistamast doktriini,
107:2 et see on tema, kes tõukab eemale isatu
107:3 ja ei julgusta puuduse käes kannataja toitmist?
107:4 Nii et häda kohustuse täitjatele,
107:5 neile, kes on hoolimatud oma kohustuses,
107:6 neile, kes show´d teevad
107:7 ning keelduvad väikestest asjadest!