106

Kõikvõimsa Armulise Jumala nimel.
106:1 Quraysh´ite harjumuspäraseks turvalisuseks.
106:2 Nende harjumuspärane turvalisus on talve ning suve rännak.
106:3 Siis las nad teenivad selle maja Isandat,
106:4 Kes neid nälja eest toidab ja hirmu eest kaitseb.