105

Kõikvõimsa Armulise Jumala nimel.
105:1 Kas sa ei ole kaalutlenud,
mida sinu Isand nõrga otsustusvõime kaaslastega tegi?
105:2 Kas Ta ei pannud nende plaani eksitusse minema?
105:3 Ja Ta saatis nende vastu lendavad asjad järjestikustes lainetes.
105:4 Paisates nende peale väävlist kive?
105:5 Seejärel Ta tegi nad kui ära söödud õlekõrteks.