103

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
103:1 Ajavahemiku nimel!
103:2 Inimene on kaotuses,
103:3 välja arvatud need, kes hoiatust kuulda võtavad
ja õiglaseid tegusid teevad
ja üksteist tõe juurde nõustavad
ja üksteist kannatlikkusele nõustavad.