103

Kõikvõimsa Armulise Jumala nimel.
103:1 Ooteaja nimel!
103:2 Inimene on kaotuses,
103:3 Välja arvatud need, kes hoiatust kuulda võtavad,
ja õiglaseid tegusid teevad,
ja üksteist tõe juurde nõustavad,
ja üksteist kannatlikkusele nõustavad.