102

Kõikvõimsa Armulise Jumala nimel.
102:1 Võistlemine juurdekasvus juhib sind kõrvale,
102:2 Kuni sa haudu külastad.
102:3 Ei, tõepoolest!
Sa saad teada saama.
102:4 Seejärel, ei, tõepoolest!
Sa saad teada saama.
102:5 Ei, tõepoolest!
Kui sa oleks teadnud veendunud teadmisega…
102:6 Sa saad nägema põrgut.
102:7 Siis sa saad seda nägema veendunud silmaga.
102:8 Siis, sel päeval sinult küsitakse õndsuse kohta.