10

Kõikvõimsa Armulise Jumala nimel.
10:1 ALR, need on tunnustähed elutargast seadusest.
10:2 Kas see on inimestele üllatuseks,
et Me oleme inspireerinud meest nende endi hulgast?
“Hoiata inimesi,
ja edasta rõõmusõnumeid neile, kes hoiatust kuulda võtavad,
et neil saab olema toetuspind tõele nende Isandalt”.
Need, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad,
ütlevad: “See on ilmselge maagia!”
10:3 Teie Isand on Jumal, kes lõi taevad ning maa kuue päevaga,
seejärel Ta asus Troonile.
Ta suunab kõiki olukordi.
Seal pole vahemeest, välja arvatud läbi Tema loa.
Selline on Jumal, teie Isand, nii et teenige Teda.
Kas te siis ei võtaks kuulda?
10:4 Tema juurde on teie kõigi naasemine.
Jumala lubadus on tõde.
Tema algatab loomingu, seejärel Ta kordab seda,
et Ta võiks autasustada õiglusega neid,
kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad.
Aga nendele, kes on hoiatuse suhtes ükskõiksed,
saab olema keev jook ning valus karistus
selle eest, mida nad eitanud on.
10:5 Tema see on, kes tegi päikese kiirguseks ning kuu valguseks, ja Ta määras selle faasid,
et võiksite teada aastate arvu ning arvestust.
Jumal on selle loonud vaid koos tõega.
Ta liigitab ja selgitab tunnustähti inimestele, kes teavad.
10:6 Päeva ning öö vahetumises,
ja selles, mida Jumal taevastes ning maal loonud on,
on tunnustähed inimestele, kes on kaalutletud kartuses.
10:7 Mis puutub nendesse, kes ei eelda Meiega kohtumist,
ja ihaldavad selle maailma elu,
ja tunnevad selles turvalisust,
ja nendesse, kes on Meie tunnustähtede suhtes hoolimatud,
10:8 Nendele: nende saatuseks on tuli,
selle eest, mida nad pälvinud on.
10:9 Need, kes hoiatust kuulda võtavad ja õiglaseid tegusid teevad,
nende Isand juhatab neid läbi nende usu.
Jõed saavad voolama nende all õndsuse aedades.
10:10 Nende ütlemine selles saab olema:
“Ülistus olgu Sulle, oo, Jumal!”
Ja nende tervitus selles saab olema: “Rahu!”,
ja nende ütlemiste lõpp saab olema:
“Kiitus kuulub Jumalale, kogu inimkonna Isandale!”
10:11 Ja kui Jumal oleks kiirendanud inimestele halba,
nagu ta neile head kiirendab,
siis nende tähtaeg oleks lõpule viidud.
Jäta need, kes Meiega kohtumist ei oota,
uitama pimedana nende üleastumisse.
10:12 Ja kui raskused inimest puudutavad,
hüüab ta Meie poole oma küljel või istudes või seistes.
Aga seejärel, kui Me temalt tema raskused eemaldame,
jätkab ta edasi, nagu ta poleks kunagi Meie poole hüüdnud
raskuste suhtes, mis teda puudutasid!
Seega üleliigse tegijatele on nende tegemised tehtud heana näima.
10:13 Ja Me hävitasime generatsioonid enne teid,
siis kui nemad valet tegid;
ja nende sõnumitoojad tulid nende juurde selgete tõenditega,
aga nad ei olnud uskumas.
See on nii, et Me tasume kurja tegevatele inimestele.
10:14 Seejärel Me määrasime teid
järeltulijateks maa peal pärast neid,
et võiksime näha, kuidas teie sooritate.
10:15 Ja kui Meie selgeid tunnustähti neile retsiteeritakse,
siis need, kes Meiega kohtumist ei oota, ütlevad:
“Too Koraan muu kui see või muuda seda!”
Ütle: “See ei ole mulle, et seda oma hinge järgi muuta,
ma vaid järgin seda, mida mulle inspireeritud on.
Ma kardan, et kui ma peaksin oma Isandale mitte kuuletuma,
Hiiglasliku Päeva karistust!”
10:16 Ütle: “Oleks Jumal soovinud,
ma poleks seda teile retsiteerinud,
ega oleks Ta teid sellest teadlikuks teinud.
Ma olen elanud teie hulgas eluaja enne seda,
kas te siis ei juurdleks!”
10:17 Siis kes on rohkem ebaõiglane kui tema,
kes leiutab vale Jumala kohta ning hülgab Tema tunnustähed?
Kurjategijad ei ole edukad.
10:18 Ja nad teenivad Jumala kõrval seda,
mis ei kahjusta neid ega too neile kasu,
ja nad ütlevad: “Need on meie vahemehed Jumalaga”.
Ütle: “Kas te informeerite Jumalat sellest,
mida Ta taevastes või maal ei tea?”
Olgu Ta ülistatud ning ülendatud üle selle,
millele nad partnerlust omistavad.
10.19 Ja inimkond oli vaid üks kogukond.
Seejärel nad lahknesid.
Ja kui poleks olnud teie Isanda varasemat korraldust,
oleks küsimuses, milles nad eristusid,
koheselt nende vahel kohut mõistetud.
10:20 Ja nad ütlevad:
“Kui talle oleks vaid tunnustäht tema Isandalt alla saadetud”.
Ütle: “Seninägematu kuulub Jumalale.
Nii et oodake, ma olen nende hulgas, kes ootavad”.
10:21 Ja kui Me põhjustame inimestele, et maitsta õnnistusi
pärast seda, kui kannatused neid vaevasid,
siis on neil plaan Meie tunnustähtede suhtes!
Ütle: “Jumal on kiirem plaani tegemises”,
Meie sõnumitoojad jäädvustavad, mida te plaanite.
10:22 Tema see on, kes laseb teil rännata maal ning merel.
Kui te olete laevadel ning  seilate nendega hea tuulega,
tuleb nende peale tormine tuul,
ja lained tulevad nende peale igast küljest,
ja nad mõtlevad, et nad on nendest ümbritsetud.
Nad anuvad Jumalat siiruse
ja Tema süsteemile pühendumisega:
“Kui Sa päästad meid sellest, me saame olema tänulike hulgas!”
10:23 Aga kui Ta nad päästab, siis läbivad nad maad ebaõiglusega.
”Oo, inimkond!
Teie sektantlik fanatism on vaid teie enda vastu.
Selle maailma elu nauding, seejärel on Meie juurde teie naasemine,
ja Me saame teid informeerima sellest, mida te tegite.”
10:24 Selle maailma elu näide on vaid nagu vesi,
mida Me taevast alla saadame,
nii et see seguneb maa taimedega,
millest inimesed ja kariloomad söövad.
Seejärel võtab maa selle kuju ning muutub ilusaks,
ja selle asukad arvavad, et nemad on selle meisterdanud!
Seejärel tuleb Meie korraldus ööl või päeval,
ja Me teeme selle tühermaaks,
justkui see poleks õitsenud päev varem!
Sedasi Me liigitame ning selgitame tunnustähti
inimestele, kes peegeldavad.
10:25 Ja Jumal kutsub eluasemele, kus on rahu,
ja juhatab sirgele teele, kelle Ta soovib.
10:26 Neile, kes teevad head, on parim ning suurenemine,
ja nende nägusid ei varjuta ei kitsikus ega alandus.
Need on aia inimesed, selles saavad nad elunema igavesti.
10:27 Mis puutub nendesse, kes kurjust teenivad –
tasu kurja eest saab olema läbi samasuguse,
ja nad saavad olema alandusega kaetud.
Neil pole Jumala vastu ühtegi kaitsjat.
Justkui nende näod oleksid kaetud tükikestega pimenevast ööst.
Need on tule inimesed, selles saavad nad elunema igavesti.
10:28 Ja päeval, mil Me nad kõik kokku kogume,
siis Me ütleme neile, kes omistasid partnerlust:
“Peatuge seal, kus te olete – teie ja teie partnerid”,
seejärel Me eraldame nad üksteisest,
ja nende partnerid saavad ütlema:
“Need ei olnud meie, keda te teenisite!”
10:29 “Jumalast piisab tunnistajana teie ja meie vahel,
me olime teie teenistusest teadmatuses.”
10:30 See on siis, mil iga hing saab teada, mida ta varem tegi,
Ja nad tuuakse tagasi Jumala, nende tõelise heategija juurde,
tõe juurde;
ja nad saavad olema hüljatud selle poolt, mida nad leiutanud olid.
10:31 Ütle: “Kes varustab teile taevastest ning maast?”
Kui Tema, kellele kuulub kuulmine ning nägemine,
ja Tema, kes toob esile elusa surnust ning toob esile surnu elusast,
ja Tema, kes suunab kõiki olukordi,
siis nad saavad ütlema: “Jumal”.
Siis ütle: “Kas te siis ei oleks kaalutletud kartuses!”
10:32 Sest selline on Jumal, teie Isand, Tõde.
Siis mis on seal peale tõe, kui mitte eksitus!
Kuidas te siis kõrvale juhitud olete?
10:33 Seega, teie Isanda sõna muutus siduvaks
nende suhtes, kes hoolimatult reetlikud olid, et nad ei usu.
10:34 Ütle: “Kas seal on teie partnerite hulgas üks,
kes algatab loomingu ning seejärel kordab seda?”
Ütle: “Jumal algatab loomingu ning seejärel kordab seda”.
Kuidas olete te siis kõrvale juhitud?
10:35 Ütle: “Kas seal on teie partnerite hulgas üks,
kes juhatab tõe juurde?”
Ütle: “Jumal juhatab tõe juurde.
Kumb on rohkem väärt järgimist,
kas Tema, kes tõe juurde juhatab,
või tema, kes ei juhata muidu, kui teda on juhatatud?
Mis teil viga on? Kuidas te hindate?”
10:36 Ja enamus neist järgib vaid hüpoteese.
Hüpotees ei ole piisav tõe vastu mitte milleski.
Jumal teab, mida nad teevad.
10:37 Ja see Koraan ei ole selline,
mis saaks olla välja mõteldud kellegi muu, kui Jumala poolt;
aga see on kinnitus sellest, mis on selle käte vahel,
ja selgitus pühalikust lepingust, milles pole kahtlust,
kogu inimkonna Isandalt.
10:38 Kui nad ütlevad: “Ta on selle välja mõtelnud”,
siis ütle: “Tooge selle sarnane peatükk,
ja hüüdke kelle poole iganes te saate Jumala kõrval,
kui olete tõetruud”.
10:39 Tõde on, nad on hüljanud selle,
mida nad ei ole teadmistega ümbritsenud,
ja selle seletus pole nendeni jõudnud.
Niisamuti salgasid need, kes enne neid.
Nii et näe, milline oli lõplik tulemus üleastujatele!
10:40 Ja nende hulgas on tema, kes sellesse usub,
ja nende hulgas on tema, kes sellesse ei usu.
Ja sinu Isand teab korruptsiooni tegijaid kõige paremini.
10:41 Ja kui nad sind eitavad, siis ütle:
“Minule olgu minu töö ning teile olgu teie töö.
Teie olete süütud sellest, mida mina teen,
ja mina olen süütu sellest, mida teie teete”.
10:42 Ja nende hulgas on tema, kes sind kuulab.
Aga saad sa panna kurte kuulma, kui nad ei juurdle?
10:43 Ja nende hulgas on tema, kes sind vaatab.
Aga saad sa juhatada pimedaid, kui nad ei näe?
10:44 Jumal ei tee inimestele ülekohut mitte milleski –
aga need on inimesed, kes endi hingedele ülekohut teevad.
10:45 Ja päeval, mil Ta nad kokku kogub, saab see olema,
justkui nad oleksid viibinud vaid ühe tunni päevast.
Nad saavad üksteist ära tundma.
Kaotajad saavad olema need, kes Jumalaga kohtumist eitasid,
ja neid ei oldud õigesti juhatatud.
10:46 Ja kas Me laseme sul näha mõnda sellest,
mida Me neile lubame,
või Me võtame su:
siis Meie juurde on nende naasemine.
Seejärel on Jumal tunnistaja selle üle, mida nad teevad.
10:47 Ja igale kogukonnale on sõnumitooja.
Ja kui nende sõnumitooja tuleb,
lahendatakse olukord nende vahel koos õiglusega,
ja neile ei tehta ülekohut.
10:48 Ja nad ütlevad: “Millal on see lubadus, kui oled tõetruu?”
10:49 Ütle: “Mul pole võimu teha iseendale ei kahju ega kasu,
välja arvatud, kui Jumal peaks soovima.
Igale kogukonnale on tähtaeg.
Kui nende tähtaeg saabub,
siis nad ei saa seda tundigi viivitada ega kiirendada”.
10:50 Ütle: “Olete te kaalutlenud:
kui Tema karistus tuleb teile öösel või päeval,
siis mida sellest kurjategijad kiirendada sooviksid?”
10:51 “Kas see on siis, kui see on teie peale langenud,
mil te seda uskuma hakkate?
Samas kui te praegu soovite seda kiirendada?”
10:52 Siis üteldakse neile, kes valet teevad:
“Maitske igaviku karistust.
Kas teile tasutakse muu eest, kui see, mida te pälvinud olete!”
10:53 Ja nad paluvad sul neid informeerida “On see tõde?”
Ütle: “Jah, läbi minu Isanda, see on tõde,
ja te ei saa selle eest põgeneda.”
10:54 Ja kui igale hingele, kes ülekohut tegi,
oleks kuulunud kõik, mis on maa peal,
ta üritaks selle enda eest lunarahaks maksta.
Ja nad ei ole suutelised oma kahetsust väljendama,
kui nad karistust näevad.
Ja see lahendatakse nende vahel õiglusega.
Ja neile ei tehta ülekohut.
10:55 Tõde on: Jumalale kuulub see, mis on taevastes
ja see, mis on maal.
Tõde on: Jumala lubadus on tõde, aga enamus neist ei tea.
10:56 Tema annab elu ning Tema annab surma,
ja Tema juurde saate te naasema.
10:57 Oo, inimkond!
Teile on tulnud manitsus teie Isandalt,
tervenemine selle jaoks, mis on rinnus,
ja juhatus ning halastus usklikele.
10:58 Ütle: “Läbi Jumala külluse ning läbi Tema õnnistuse”.
Sellest tundku nad rõõmu,
see on palju parem kui see, mida nad kokku koguda suudavad.
10:59 Ütle: “Olete te kaalutlenud,
mida Jumal oma andidest teile alla on saatnud,
seejärel olete te teinud osa nendest keelatuks ja osa seaduslikuks?”
Ütle: “Kas Jumal volitas teid või kas te leiutate Jumala kohta valet?”
10:60 Ja mida mõtlevad need, kes Jumala kohta valet leiutavad,
Ülestõusmispäeval?
Jumal on suure küllusega inimeste suhtes,
aga enamus neist pole tänulikud.
10:61 Ja sa pole seotud ühegi olukorraga,
ja sa ei tee ühtegi Koraani retsiteerimist,
ja ei tee ühtegi tegu –
ilma, et Meie oleme sinu üle tunnistajad, kui sa seda ette võtad.
Sinu Isanda eest pole mitte miski peidus,
isegi mitte aatomi raskus maa peal või taevastes,
ega väiksem kui see, ega suurem,
välja arvatud, et see on selges määruses.
10:62 Tõde on: Jumala liitlased – neil pole vaja karta ega saa nad kahetsema.
10:63 Need, kes hoiatust kuulda võtavad ja on kaalutletud kartuses,
10:64 Neile on rõõmusõnumid selles maises elus ning Pärastelus.
Pole Jumala sõnade muutmist.
Selline on hiiglaslik saavutus.
10:65 Ja ära lase nende kõnel end kurvastada.
Kogu suursugusus kuulub Jumalale.
Ta on Kuulja, Teadlik.
10:66 Tõde on: Jumalale kuuluvad kõik, kes on taevastes,
ja kõik, kes on maa peal.
Mis puutub nendesse, kes Jumala kõrval partnerite poole hüüavad,
siis nad järgivad vaid hüpoteese,
ja nad räägivad vaid valet.
10:67 Tema see on, kes tegi teile öö, milles puhata,
ja päeva, et näha.
Selles on tunnustähed inimestele, kes kuulavad.
10:68 Nad ütlevad: “Jumal on võtnud poja.”
Ülistus olgu Talle!
Ta on Vaba Vajadusest.
Temale kuulub see, mis on taevastes ja see, mis on maal!
Teil pole selle kohta volitust.
Või kas te omistate Jumalale seda, mida te ei tea?
10:69 Ütle: “Need, kes Jumala kohta valesid leiutavad,
ei saa olema edukad”.
10:70 Lühike nauding selles maailmas,
seejärel on Meie juurde nende naasemine.
Seejärel paneme Me nad karmi karistust maitsma
selle eest, mida nad eitasid.
10:71 Ja retsiteeri neile uudiseid Noast,
kui ta oma inimestele ütles:
“Oo, mu inimesed!
Kui minu positsioon
ja minupoolsed Jumala tunnustähtede teile meeldetuletamised
on teile koormavaks,
siis Jumalasse olen ma pannud oma usalduse.
Nii et koguge oma tõendusmaterjal ning oma partnerid,
seejärel vaadake, et teie tõendusmaterjal teie vastu ei pööra,
seejärel tulge minu üle kohut mõistma – ja ärge hoidke tagasi!”
10:72 “Aga kui te ära pöörate,
siis ma pole teilt mitte ühtegi tasu küsinud,
minu autasu lasub üksnes Jumalal.
Ja mind on kästud olla alistunute hulgas”.
10:73 Ja nad eitasid teda,
seega Me päästsime tema ning need, kes koos temaga laevas,
ja Me tegime neist järeltulijad,
ja Me uputasime need, kes Meie tunnustähti eitasid.
Nii et näe, milline oli lõplik tulemus neile, keda oli hoiatatud!
10:74 Seejärel, pärast teda tõstsime Me üles
sõnumitoojad nende endi inimeste juurde.
Nad tulid nende juurde koos selgete tõenditega,
aga nad ei olnud uskumas sellesse,
mida nad juba eelnevalt eitanud olid.
Sedasi paneme Me katte üleastujate südamete peale.
10:75 Siis tõstsime Me üles pärast neid Moosese ja Aaroni
Vaarao ning tema lugupeetavate juurde koos Meie tunnustähtedega.
Aga nad olid ülbed.
Ja nad olid ühed kurja tegevad inimesed.
10:76 Ja kui tõde Meie kohalolust nendeni jõudis,
ütlesid nad: “See on ilmselge maagia!”
10:77 Mooses ütles: “Kas te ütlete tõe kohta,
kui see teie juurde on tulnud: ´On see maagia?´
Aga maagid ei saa olema edukad.”
10:78 Nad ütlesid: “Kas sa oled tulnud meie juurde,
et pöörata meid ära sellelt, millelt me oma isad leidsime,
ja nii, et teil kahel oleks suursugusus maa peal?
Me ei hakka teid uskuma.”
10:79 Ja Vaarao ütles: “Tooge minu juurde iga õpetatud maag!”
10:80 Ja kui maagid tulid, ütles Mooses neile:
“Esitage, mida te esitate!”
10:81 Ja kui nad olid esitanud, ütles Mooses:
“See, mille te toonud olete, on maagia, Jumal teeb selle tühiseks.
Jumal ei tee korruptsiooni tegijate tegusid õigeks.”
10:82 “Ja Jumal seab tõe läbi enda sõnade,
isegi kui kurjategijad selle vastu on.”
10:83 Aga seal ei usutud Moosest
– välja arvatud tema inimeste järeltulijad –
tingituna hirmust Vaarao ning sealsete lugupeetavate ees,
et ta hakkab nende usku testima.
Ja Vaarao oli ülistatud maa peal,
ja ta oli üleliigse tegijate hulgast.
10:84 Ja Mooses ütles: “Oo, minu inimesed!
Kui te usute Jumalasse, siis pange oma usaldus Temasse,
kui peaksite olema alistunud.”
10:85 Ja nad ütlesid: “Jumalasse paneme me oma usalduse.
Meie Isand, ära tee meist usu salgamise testi üleastujatele”.
10:86 “Ja päästa meid läbi oma halastuse inimeste käest,
kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgasid.”
10:87 Ja Me inspireerisime Moosesele ning tema vennale:
“Asusta oma inimesed Egiptuses majadesse,
ja tehke oma majad sihtpunktiks,
ja täitke kohustus.
Ja edastage rõõmusõnumid usklikele”.
10:88 Ja Mooses ütles: “Meie Isand,
Sa oled andnud Vaaraole ning tema lugupeetavatele
ehted ning rikkuse selle maailma elus,
meie Isand, nii et nad juhatavad eksiteele Sinu teelt.
Meie Isand, pühi ära nende rikkus ja tee kõvaks nende südamed,
sest nad ei usu seni, kuni nad valusat karistust näevad”.
10:89 Ta ütles: “Teie palvet on kuuldud.
Nii et hoidke sirgel teel ning ärge järgige nende teed, kes ei tea”.
10:90 Ja Me tõime Iisraeli Lapsed teisele poole merd.
Seejärel Vaarao järgnes neile koos oma vägedega
sektantlikus fanatismis ning vaenulikkuses.
Aga kui ta oli kindel, et ta upub, ütles ta:
“Ma usun, et pole jumalat peale Tema, keda Iisraeli Lapsed usuvad,
ja ma olen nende hulgas, kes on alistunud”.
10:91 “Nüüd?
Samas enne sa vastandusid ja olid korruptantide hulgas!”
10:92 “Sel päeval Me säilitame su sinu kehas,
et sa oleks tunnustäheks nendele, kes on pärast sind”.
Aga enamus inimestest on hoolimatud Meie tunnustähtede suhtes!
10:93 Ja Me seadsime Iisraeli Lapsed sisse väärikasse paika,
ja varustasime neid mõndade heade asjadega.
Seejärel nad ei lahknenud enne, kui teadmine nendeni tuli.
Sinu Isand saab nende vahel kohut mõistma Ülestõusmispäeval
seoses sellega, milles nad lahknesid.
10:94 Kui sa peaksid kahtlema selles, mida Me sulle avaldame,
siis küsi nende käest, kes lugesid seadust enne sind.
Tõde sinu Isandalt on tulnud sulle,
nii et ära ole nende hulgas, kes kahtlevad.
10:95 Ja ära ole nende hulgas, kes Jumala tunnustähti eitavad,
sest siis saad olema kaotajate hulgas.
10:96 Need, kelle suhtes sinu Isanda sõna siduvaks muutus,
nemad ei uskunud
10:97 – Kuigi neile tulid kõik tunnustähed –
kuni nad valusat karistust nägid.
10:98 Kui seal on olnud mõni linn, mis oma usust kasu sai,
siis see oli Joona inimeste linn.
Kui nad uskusid, eemaldasime Me neilt
häbistamise karistuse selle maailma elus
ning andsime neile naudingu mõneks ajaks.
10:99 Ja kui sinu Isand oleks soovinud,
oleksid kõik inimesed maa peal oma terviklikkuses uskunud.
Kas sina paneksid inimkonna jõuga uskuma?
10:100 Ja hingele on määratud uskuda ainult läbi Jumala loa.
Ja Ta on määranud riknemise neile, kes ei juurdle.
10:101 Ütle: “Vaata kõike, mis on taevastes ning maal!”
Aga tunnustähed ning hoiatused ei ole kasuks inimestele, kes ei usu.
10:102 Kas nad on ootamas päevi nagu olid nendel,
kes tulid ja lahkusid enne neid?
Ütle: “Oodake, ma olen nende hulgas, kes ootavad”.
10:103 Seejärel Me päästame enda sõnumitoojad
ja need, kes hoiatust kuulda võtavad.
Seega see on siduv kohustus Meie peal, et päästa usklikud.
10:104 Ütle: “Oo, inimkond!
Kui te peaksite minu süsteemi suhtes kahtlema,
siis mina ei teeni neid, keda teie Jumala kõrval teenite,
aga ma teenin Jumalat – Ühte, kes teie elud lõpetab!
Ja mind on kästud olema usklike seas”.
10:105 Ja sea sina oma eesmärgiks süsteem, mis kallutab tõe poole,
ja ära ole ebajumalakummardajate hulgas.
10:106 Ja ära hüüa Jumala asemel selle poole,
mis ei saa sulle kasu ega kahju tuua.
Sest kui hüüad, siis oled üleastujate hulgast.
10:107 Ja kui Jumal peaks sind kannatustega puudutama,
siis seal pole kedagi peale Tema, et seda eemaldada;
ja kui Ta peaks sulle head ihaldama,
siis seal pole kedagi Tema armu ära pööramas.
Ta põhjustab selle langema kelle peale Ta soovib oma teenritest.
Ja Ta on Andestaja, Armulik.
10:108 Ütle: “Oo, inimkond!
Tõde on teie juurde tulnud teie Isandalt.
Ja kes iganes on õigesti juhatatud,
ta on õigesti juhatatud vaid enda hinge jaoks,
ja kes iganes on eksiteele juhatatud,
ta eksib vaid selle vastu.
Ja ma ei ole kaitsja teie üle”.
10:109 Ja järgi, mida sulle inspireeritud on,
ja ole kannatlik kuni Jumal kohut mõistab!
Ja Ta on parim kohtumõistjatest.