Avaleht

1:1 Kõikvõimsa Armulise Jumala nimel.
1:2 Kiitus kuulub Jumalale, Kogu Inimkonna Isandale,
1:3 Kõikvõimsale, Armulisele,
1:4 Kohtumõistmispäeva Ainuvalitsejale.
1:5 Vaid Sind me teenime,
ja Sinult üksi otsime me abi.
1:6 Juhata meid sirgele teele,
1:7 nende teele, keda Sa õnnistanud oled,
mitte nende teele, kelle osaks langeb viha,
ega nende, kes lähevad eksiteele.

Kõikvõimsa Armulise Jumala nimel.
2:1 ALM.
2:2 See eelnev on pühalik leping, mille suhtes pole kahtlust – juhatus neile, kes kaalutletud kartuses.

www.koraan.ee/2