Avaleht

38:29 Ühe määruse oleme Me alla saatnud sulle – ühe, mis õnnistatud – et nad võiksid arutleda selle tõendite üle. Ja et need, kes omavad intuitsiooni, võiksid kuulda võtta.


Tõlkija Tarmo Marken
Koraan.ee lehel olev tõlge on kõigile tasuta kasutamiseks.
Mitte ühtegi osa koraan.ee lehel esitatud tõlkest ei ole lubatud mitte ühelgi kujul müüa, välja arvatud tsitaadid ajakirjanduses. Tõlke osasid võib vabalt levitada juhul kui on viidatud allikale.